Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Yönetim

Enstitü Yönetimi
Unvan
Adı Soyadı
Enstitü Müdürü
Doç. Dr. Selçuk MEMİŞ
Enstitü Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Hakan AYDOĞAN
Enstitü Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Murat GEVGEŞOĞLU
Enstitü Sekreteri
Reyhan ÇUVAŞ