1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Tez Özetleri

 

  TEZ YAZARI ANABİLİM DALI TEZ ADI YILI DANIŞMANI ÖZET
1 Oğuz DÖNER Orman Mühendisliği
Orman Yolu Hidrolik Sanat Yapılarının Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Yardımı ile Tespiti ve Boyutlandırılması
2010 Prof. Dr. Mevlüt BEYRİBEY
2 Şevket ÖZTÜRK Orman Mühendisliği ODTÜ Atatürk Ormanındaki İğne Yapraklı Ağaçların Su Potansiyelleri 2010 Prof. Dr. Hasan VURDU
3 Sedat BALTACI Orman Endüstri Mühendisliği

Bazı Odunların Çivi Ve Vida Tutma Direnci Üzerine Isıl İşlem Uygulamasının Etkisi

2010 Yrd. Doç. Dr. M. Hakan AKYILDIZ
4 Şemsettin SANCAK Orman Endüstri Mühendisliği Kızılcık (Cornus Mas L.) Odununun Bazı Fiziksel, Mekanik ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi 2010 Yrd. Doç. Dr. M. Hakan AKYILDIZ
5 İlknur HACIOĞLU METİNOĞLU İlköğretim Kastamonu İl Merkezi İlköğretim Öğrencilerinde Obezitenin Sebepleri, Akademik Başarı İle İlişkisi ve Fen Dersleri Müfredatının Beslenme Bilgi Düzeylerine Etkisi 2010 Yrd. Doç. Dr. Sefa PEKOL
6 Elif AŞIKUZUN Fizik

Pr Katkılanmış Bi- 2212 Süperiletkeninin Elektriksel ve Mekaniksel Özelliklerinin İncelenmesi

2010 Yrd. Doç. Dr. Özgür ÖZTÜRK
7 Muhammed Said DOĞRU İlköğretim

İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Biyoteknoloji İle İlgili Yaklaşımları ve Bilgi Seviyelerinin Ölçülmesi

2010 Doç. Dr. Seyit AYDIN
8 Eda ERDAŞ Fen Bilgisi Eğitimi

Kastamonu’da Bazı İlköğretim Okullarındaki Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıklarının Sağlıkları ve Başarıları Üzerine Etkisinin Araştırılması

2010 Doç. Dr. Seyit AYDIN
9 Yurdunaz ÇELİK Fizik

Bazı Çekirdeklerin Nötron–Fisyon Reaksiyonu İçin Kovaryans Matris ve Tesir Kesitlerinin Hesaplanması

2010 Yrd. Doç. Dr. Aybaba HANÇERLİOĞULLARI
10 Erdoğan KARAOĞLU Orman Mühendisliği

Normal Kapalı Karaçam (Pinus nigra Arnold) Meşcerelerinde Hava Hallerine Bağlı Olarak Ölü Örtü Nem İçeriğinin Belirlenmesi

2011 Doç. Dr. Ömer KÜÇÜK
11 Safiye YILMAZ İlköğretim Matematik Eğitimi

7. Sınıf Öğrencilerinin ‘Doğrular ve Açılar’ Konusundaki Hata ve Kavram Yanılgılarının Van Hiele Geometri Anlama Düzeyleri Açısından Analizi

2011 Prof. Dr. Ferhad NASİBOV
12 Sevgül ÖZTÜRK Fizik

Kuantum Mekaniğinde Kuazi-Klasik Yaklaşım Yöntemi

2011  Prof. Dr. Ferhad NASİBOV
13 Mehtap ESKİ İlköğretim

İlköğretim 7. Sınıflarda Cebirsel İfadeler ve Denklemlerin Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenmenin Etkisi

2011 Prof. Dr. Ahmet KAÇAR
14 Gülnur ÖZDİL İlköğretim

Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının İlköğretim 7. Sınıflarda Çevre ve Alan Kavramı Öğretiminde Öğrenci Başarısına Etkisi

2011 Prof. Dr. Ahmet KAÇAR
15 Çağrı AVAN İlköğretim

Plastik ve Plastik Atıkların, Geri Dönüşümü ve Çevreye Etkileri Konularında Öğrenci Tutumlarının Belirlenmesi

2011  Yrd. Doç. Dr. Bahattin AYDINLI
16 Serkan BULUT Orman Mühendisliği

Kızılçam Mescereleri Ölü Örtüsünde Örtü Yangını Gelişimi

2011 Doç. Dr. Ömer KÜÇÜK
17 Fulya İNCİRCİ Fizik

Kastamonu Bölgesindeki Sularda Radon Aktivitesinin Ölçülmesi

2011 

Doç. Dr. Sezai YALÇIN

Doç. Dr. Orhan GÜRLER

18 M. Erdal KARA Orman Endüstri Mühendisliği

Tutkal Miktarı Ve Levha Yoğunluğunun Mdf’nin Fiziksel Ve Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisi

2011 Doç. Dr. Saim ATEŞ
19 Talha ÖZER Fizik

Bazı Üriner Sistem (Böbrek ve Safra) Taşlarının X- Işını Toz Kırınım Yöntemi İle Nitel Analizi

2011 Doç. Dr. Abdullah AYDIN
20 Sevcan CANDAN Fen Bilgisi Eğitimi

İlköğretim 6-8.Sınıf Fen ve Teknoloji Etkinliklerinde Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar

2011  Yrd. Doç. Dr. Sefa PEKOL
21 Gülseren ARAS Fizik

Kastamonu Merkezdeki Okul Binalarında Havadaki Radon Aktivitesinin Ölçülmesi

2011  Doç. Dr. Sezai YALÇIN
22 Seda KÖMÜRKARAOĞLU Fen Bilgisi Eğitimi

İlköğretim 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Işık ve Ses Ünitesinin Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrenci Başarısına ve Bilgilerin Kalıcılık Düzeylerine Etkisi

2011 Doç. Dr. Abdullah AYDIN
23 Nihan OKUYUCU İlköğretim

İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Enerji Ve Enerji Kaynakları Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Araştırılması

2011 Yrd. Doç. Dr. Atila ÇAĞLAR
24 Esra Nurten YER Orman Mühendisliği

Eskişehir Orman Fidanlığındaki Çıplak Köklü Ve Tüplü Bazı Orman Ağacı Fidanlarında Fidan Gelişim Dönemlerinin Belirlenmesi

2011 Doç. Dr. Sezgin AYAN
25 H. Rasim KARA Orman Endüstri Mühendisliği

Termik İşlemin Orta Yoğunluktaki Lif Levhaların (MDF) Bazı Özellikleri Üzerine Etkisi

2011 Doç. Dr. Saim ATEŞ
26 Seçkin BUYURUKCU Orman Mühendisliği

Hanönü-Günlüburun Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arnold ssp.pallasiana Lamb. Holmboe) Tohum Bahçesinde Su Stresi Etkileri Yönünden Klonal Varyasyon

2011 Doç. Dr. Ahmet SIVACIOĞLU
27 Özlem YILDIZ Fizik

Lutesyum (Lu) Katkılanmış Bi-2212 Süperiletkenin Vickers Mikrosertlik Ölçümleri ve Bazı Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi

2012 Yrd. Doç. Dr. Özgür ÖZTÜRK
28 Sadık ÇAKAL Fen Bilgisi Eğitimi

İlköğretim İkinci Kademe Fen ve Teknoloji Öğretiminde Bilimsel Süreç Becerilerine Dayalı Ev Laboratuarı Uygulamaları ve Madde Konusu İle İlgili Örnek Etkinlikler

2012 Doç. Dr. Zekeriya YERLİKAYA 
29 Fatma USTABAŞ Fizik

Anormal Etkileşmeler İle Dördüncü Aile t' Kuarkların Üretiminin Lineer Hızlandırıcılarda İncelenmesi

2012

Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ŞENOL

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tolga TAŞÇI

30 Perihan AYANOĞLU İlköğretim

7. Sınıf Öğrencilerinin Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem ve Eşitsizlik Grafiği Bilgisi Oluşturma Süreçleri

2012 Prof. Dr. Ahmet KAÇAR
31 Gülhan YILMAZ İlköğretim

Çokgenler Konusunun İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerine VEE Diyagramları Ve Zihin Haritaları Kullanılarak Öğretimi

2012 Prof. Dr. Ahmet KAÇAR
32 Şerife ZAİMOĞLU İlköğretim

8. Sınıf Öğrencilerinin Geometrik İspat Süreci ve Eğilimleri

2012 Prof. Dr. Ferhad NASİBOV
33 İlker CENGİZ Fizik

Polietilen ve Polipropilen EsaslıÜrünlerin, Plastik Enjeksiyon İşlem Parametreleri ve Termodinamik Yöntemlerle Isı Yayılımının İncelenmesi

2012  Prof. Dr. Ferhad NASİBOV
34 Semiha Betül BAYAM İlköğretim

İlköğretim Matematik Eğitiminde Öğrencilerin Matematik Tarihi Bilmelerınin Öğrencilerin Başarı Ve Tutumlarına Etkisi

2012

Prof. Dr. Yavuz UNAT

Prof. Dr. Ahmet KAÇAR

35 Uğur İLYASOĞLU Fen Bilgisi Eğitimi

Genel Fizik-I Dersinde “Doğru Akım Devreleri” Konusunun Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Başarısına Etkisi

2012 Doç. Dr. Abdullah AYDIN
36 Gülşah ULUAY Fen Bilgisi Eğitimi İlköğretim 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket Konusunun Öğretiminde Bilimsel Tartışma (Argümantasyon) Odaklı Öğretim Yönteminin Öğrenci Başarısına Etkisinin İncelenmesi 2012 Doç. Dr. Abdullah AYDIN
37 Eda BAL Fen Bilgisi Eğitimi 5E Modeli Merkezli Laboratuvar Yaklaşımının Fizik Laboratuvarı Derslerinde Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Tutum ve Başarılarına Etkisi 2012 Doç. Dr. Sezai YALÇIN
38 Fatma BAKAR İlköğretim

Bilim Ve Sanat Merkezi Öğrencilerinin Plastik Atıkların Geri Dönüşümü ve Çevreye Etkisi Konusundaki Tutumlarının Belirlenmesi (Batı Karadeniz Bölgesi Örneklemi)

2012 Yrd. Doç. Dr. Bahattin AYDINLI
39 Canan BERBER Orman Mühendisliği

Gübre Katkılı Zeolit Uygulamalarının Tohum Bahçelerinde Çiçek ve Kozalak Verimine Etkisi

2012 Prof. Dr. Sezgin AYAN
40 Mehmet Özer TOPALOĞLU Orman Mühendisliği

Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü'nde Yanıcı Madde İle Topoğrafik Özelliklere Göre Yangın Tehlikesinin Haritalanması Ve Yangın Gözetleme Kulelerinin Görünürlük Analizi

2013 Doç. Dr. Ömer KÜÇÜK
41 Sevgi ACAR Orman Mühendisliği

Allıum Ilgazense Özhatayın Ekolojik, Fenolojik ve Morfolojik Özelikleri

2013 Prof. Dr. Sezgin AYAN
42 Yunus ALBOGA İlköğretim İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Çevre, Geri Dönüşüm, Plastik ve Atıklar Konusundaki (Bilişsel, Duyuşsal ve Psikomotor) Tutumlarının Belirlenmesi 2013 Yrd. Doç. Dr. Bahattin AYDINLI
43 Gönül MAHMUTOĞLU Orman Mühendisliği

Kastamonu Yöresinde Bal Arılarında Nosemosis Hastalığının Varlığı, Dağılımı Ve Etkenlerinin Belirlenmesi

2013 Doç.Dr. Sabri ÜNAL
44 Özkan EVCİN Orman Mühendisliği

Karaca'nın (Capreolus capreolus) Kastamonu İlindeki Yayılışı ve Yaşam Alanlarının Belirlenmesi

2013 Doç. Dr. Ömer KÜÇÜK
45 Şeydanur KAYA Fizik Farklı Argon Basıncında ve Farklı Isıl İşlem Sürelerinde Üretilen MgB2 Süperiletkeninin Mikroyapı, Elektriksel ve Mekanik Özelliklerinin Karakterizasyonu 2013 Doç. Dr. Özgür ÖZTÜRK
46  Nuray HEKİMOĞLU  Fizik 

C18H15N5O2S Organik Bileşiğinin X-Işınları Kırınım Yöntemi İle Kristal Yapı Analizi ve Kuantum Mekaniksel Hesaplamaları

2013  Doç. Dr. Abdullah AYDIN
47 Murat COŞKUNYÜREK Fizik

Nd2O3 Katkılanmış Bi2Sr2CaCu2Oy Süperiletkeninin Elektriksel, Mikroyapı Ve Mekanik Karakterizasyonu

2013 Doç. Dr. Özgür ÖZTÜRK

48 Erda ÇELER Orman Mühendisliği Çıplak Köklü Sarıçam ve Karaçam Fidanı Morfolojik Kalite Özelliklerine Leonarditin Etkileri 2013 Prof. Dr. Sezgin AYAN
49 Mefar Erhan ÇUBUKCU Orman Mühendisliği

Araç Orman İşletme Müdürlüğündeki Sarıçam (Pinus Sylvestris L.) Ormanlarında Meşcere Kenar Etkisinin İncelenmesi

2013 Yrd. Doç. Dr. Osman TOPAÇOĞLU
50 İlker Mete DAŞDEMİR Orman Mühendisliği

Sahilçamı (Pinus pinaster Aiton) Orijinlerinin Büyüme Performansları Ve Morfolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar

2013 Doç. Dr. Ahmet SIVACIOĞLU
51 Osman Emre ÖZKAN Orman Endüstri Mühendisliği

Isıl İşlemle Muamele Edilmiş Göknar Odununun Biyolojik, Mekanik, Fiziksel ve Dış Ortam Dayanımı Özellikleri

2013

Prof. Dr. Hasan VURDU

Doç. Dr. Ali TEMİZ

52 Elif SÖNMEZ İlköğretim

Müfredatdışı Biyoteknoloji Etkinliklerinin Öğrencilerin Biyoteknoloji Bilgilerine ve Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşlerine Etkisi

2014 Yrd. Doç. Dr. Murat PEKTAŞ
53 Pınar UZUN İlköğretim

Geogebra İle Öğretimin 7. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Geometriye Yönelik Tutumlarına Etkisi

2014 Yrd. Doç. Dr. Göksal BİLGİCİ
54 Cihan GÜLGÜN İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi

Sınıf Öğretmenlerinin Fen Öğretimine Yönelik Tutumları İle Öğrencilerinin Fen Başarıları Arasındaki İlişkinin Araştırılması (Sivas)

2014 Yrd. Doç. Dr. Atila ÇAĞLAR
55 Adem GENÇ Orman Mühendisliği

Orman Yönetim Sertifikası Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Örneği)

2014 Yrd. Doç. Dr. Gökhan ŞEN
56 Zafer İNAL İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi

Ortaokul 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Madde ve Isı Ünitesinin Öğretilmesinde Model Kullanımının Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi

2014 Prof. Dr. Abdullah AYDIN
57 Müjdat TAKICAK İlköğretim

Origami Etkinliklerine Dayalı Öğretimin İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Üçgenler Ünitesindeki Akademik Başarılarına ve Geometriye Yönelik Tutumlarına Etkisi

2014

Prof. Dr. Yavuz UNAT

Yrd. Doç. Dr. Zuhal ÜNAN

58 Serkan EROL Orman Mühendisliği

Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü Lepidoptera Faunası

2014 Doç. Dr. Erol AKKUZU
59 Mehmet Selim AKAY Orman Mühendisliği

Kızılçam Meşcerelerinde Çamkese Böceği’nin Populasyon Yoğunluğu Üzerine Etki Eden Faktörlerin Araştırılması

2014 Doç. Dr. Sabri ÜNAL
60 Can Sercan BOZ İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi

Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının ‘Enerji Kaynakları ve Çevreye Etkileri’ Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Araştırılması

2014 Doç. Dr. Atila ÇAĞLAR
61 Tuğba Dudu GÜNLÜ Orman Mühendisliği

Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lam.) Holmboe) ve Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Tohum Özelliklerine Manyetik Alan Uygulamalarının Etkisi

2014 Prof. Dr. Sezgin AYAN
62 Nur KAYA Orman Mühendisliği

Kuraklık Stresinin Bazı Ağaç Türlerinde Çimlenme Yüzdeleri Üzerine Etkisi

2014 Yrd. Doç. Dr. Nurcan YİĞİT
63 Nezihe Gökçen BAYRİ İlköğretim

Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Basınç Konusuyla İlgili Gösterim Türleri Arasında Geçiş Yapabilme Durumlarının İncelenmesi

2014 Doç. Dr. Mehmet Altan KURNAZ
64 Aşır ER Orman Mühendisliği

Kastamonu Yöresinde Coccinella septempunctata L.'nın Biyolojisi ve Macrosiphum rosae L. Üzerindeki Yırtıcı Potansiyelinin Belirlenmesi

2014 Doç. Dr. Sabri ÜNAL
65 Nihal ERTÜRK Orman Mühendisliği Bazı Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Tohum Meşcerelerinde Kuraklık Toleransının Belirlenmesi 2014 Yrd. Doç. Dr. Hakan ŞEVİK
66 Tuğba GÖKÇEN Fizik Rutenyum Katkılı Bi-2212 Cam  Seramik Yapının Termal ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi 2015

Doç. Dr. Özgür ÖZTÜRK

Doç. Dr. Şükrü ÇAVDAR

67 Ahmet Turgut KELEŞ Matematik Sınır Koşulunda Spektral Parametre Bulunan Selfadjoint Olmayan Fark Denklemleri Sisteminin Spektral Analizi 2015 Yrd. Doç. Dr. Turhan KÖPRÜBAŞI
68 Feyza ALİUSTAOĞLU İlköğretim

7. Sınıf Dönüşüm Geometrisi Konusunun Öğretiminde 4Mat Öğrenme Stili Modelinin Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi

2015 Doç. Dr. Abdulkadir TUNA
69 Berrin KARGILI İlköğretim

1982-2006 Yılları Arasında Sınıf Öğretmenliği Programlarında Okutulan Temel Matematik ve Matematik Öğretimi Derslerinin İçeriklerinin İncelenmesi

2015 Prof. Dr. Ahmet KAÇAR
70 Kadir DOĞAN Orman Endüstri Mühendisliği

Yoğunluk Farklılığının ve Değişik Melamin İcerikli Ureformaldehit Tutkalının Yonlendirilmiş Yongalevhanın (OSB) Bazı Ozelliklerine Etkisi

2015 Doç. Dr. M. Hakan AKYILDIZ
71 Filiz BIYIKLI İlköğretim

İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Genel Fizik Laboratuvarı-I Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Laboratuvar Malzemesi Tanıma ve Kullanma Becerilerine Etkisi

2015 Prof. Dr. Abdullah AYDIN
72 Hatice GÜVENSOY Orman Mühendisliği

Bazı Odun Dışı Orman Ürünlerinin Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus Mykıss) Yetiştiriciliğinde Bağışıklık Güçlendirici Etkilerinin Araştırılması

2015

Doç. Dr. Sabri ÜNAL

Yrd. Doç. Dr. Soner BİLEN

73 Suzan ÇELİK Orman Mühendisliği  Kastamonu’daki Bazı Potansiyel Ekoturizm Alanlarının Farklı Yaşlardaki Kullanıcılar Tarafından Değerlendirilmesi 2015 Yrd. Doç. Dr. Çiğdem SAKICI
74 Mustafa Kemal YÜZBAŞIOĞLU İlköğretim

Ses Konusuyla İlgili Öğrenci Zihinsel Modellerinin İncelenmesi

2015  Doç. Dr. Mehmet Altan KURNAZ
75 Metin ŞEKER İlköğretim

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bazı Genetik Konularındaki Öğrenme Durumlarının İncelenmesi

2015  Yrd. Doç. Dr. Bahattin Deniz ALTUNOĞLU
76 Hakan TURHAN Orman Mühendisliği Türk Zambağı (Lilium Martagon L.) Soğanlarında Iba (Indole Butirik Asit) nın Yavru Gövde Oluşumu ve Köklenmeye Etkisi 2015  Yrd. Doç. Dr. Hakan ŞEVİK
77 Özlem AYAN Orman Mühendisliği Kastamonu Yöresinde Etnobotanik Açıdan Yenilebilen Bazı Bitki Taksonlarının Gıda Patojeni Olan Mikroorganizmalar Üzerine Antimikrobiyal Etkileri 2015  Yrd. Doç. Dr. Kerim GÜNEY  
78 Ömer ALSAN Matematik 

Konformal Üçgenler

2015  Yrd. Doç. Dr. Ümit TOKEŞER  
79 Sinan AKTAŞ İlköğretim

Fen ve Teknoloji Dersinde Akıllı Tahta Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Bilgilerin Kalıcılığına Etkisi

2015  Prof. Dr. Abdullah AYDIN  
80 Fatih BULUT Fizik

 7-Bromoisatin Bileşiğinin Kuantum Kimyasal ve Deneysel Yöntemler Kullanılarak Yapısal ve Spektroskopik İncelenmesi

2015  Yrd. Doç. Dr. Turgay POLAT  
81 İlknur ARICAN Fizik 

 1-Metilisatin ve 7-Fluoroisatin’in Karakteristik Özelliklerinin Teorik ve Deneysel Yöntemlerle İncelenmesi

2015  Yrd. Doç. Dr. Turgay POLAT   
82 Merve Damla YURTSEVEN Orman Mühendisliği

Ziyaretçi Etki Yönetimi Yaklaiımı: Bartın-Kastamonu Küre Dağları Milli Parkı Örneği

2015  Yrd. Doç. Dr. Nur BELKAYALI  
83 Senem GÜNEŞ ŞEN Orman Mühendisliği

Kastamonu-Daday Yöresinde Farklı Meşcere Tiplerinde Yağışın Dizpozisyonu Ve Özellikleri

2015 Yrd. Doç. Dr. Miraç AYDIN
84 Çiğdem ÖZER GENÇ Orman Mühendisliği

Orman Yollarının Teknik Yeterliliklerinin Tespiti ve Haritalanması Üzerine Bir Araştırma (Karacaören Orman İşletme Şefliği Örneği)

2015 Yrd. Doç. Dr. Burak ARICAK
85 Mehmet SEKİ Orman Mühendisliği

Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü Karaçam Meşcereleri İçin Dinamik Bonitet Endeks Modellerinin Geliştirilmesi

2015 Yrd. Doç. Dr. Oytun Emre SAKICI
86 Bayram KOÇKAYA Orman Mühendisliği

Orman Yangınlarında Su Tanklarının Kullanımının Değerlendirilmesi: Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Örneği

2015 Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK
87 Ömer Volkan YAZ  İlköğretim

Fen Bilgisi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı İncelenmesi

2015 Doç. Dr. Mehmet Altan KURNAZ 
88 Faruk KAYASANDIK İlköğretim

Ekolojik Vatandaşlık Kavramının Fen Eğitiminde Bütüncül Bir Yaklaşımla Değerlendirilmesi

2015 Doç. Dr. Bahattin AYDINLI
89 Fevziye ASLAN Orman Mühendisliği

Ilgaz Dağı Milli Parkı’nın Kuş Faunası

2015 Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK
90 Fatma SARITAŞ Orman Mühendisliği

Kayın (Pleurotus Ostreatus) ve Shiitake (Lentinus Edodes) Mantar Misellerinin Gelişimi Üzerinde Manyetik Alan Uygulamaların Etkisi

2015 Doç. Dr. Sabri ÜNAL
91 Mensup YILDIZ Orman Mühendisliği

Kastamonu Taşköprü Tekçam Sarıçam Tohum Bahçesinde Dıoryctrıa Sp. Zeller 1846 Zararı Yönünden Klonal Varyasyon

2015 Doç. Dr. Sabri ÜNAL