1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Lisansüstü Eğitim Öğretim Usul ve Esasları'ndaki değişiklik hakkında

 

Üniversitemiz Senatosu'nun 02/06/2017 tarihli ve 2017/83 sayılı kararı ile Lisansüstü Eğitim Öğretim Usul ve Esaslarının 28. maddesi aşağıdaki gibi değişmiştir.

Madde 28– (1) Doktora ve Sanatta Yeterlik Yayın Şartı: Lisansüstü öğrencisinin, ulusal ve uluslararası alanda yayınlarının tanıtılması ve tartışılmasına olanak verilmesi, üniversitenin yayın sayısının arttırılması, kalitenin yükseltilmesi ve yayın yapmayı teşvik amacıyla,

(a) Öğrencinin enstitüye doktora tezini teslim edebilmesi için KÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Kriterleri Yönergesinde belirtilen puanlama çizelgesinde A1-A7 maddelerinden (A5 maddesinden en fazla bir kez puan alınabilir) en az 100 puan; öğrencinin öğretim elemanı olması halinde en az 150 puan toplaması veya doktora tezinden türetilmek şartıyla SCI yayın veya SCI EXPANDED dergilerde yayını olması gerekir. İlgili yayınlarda öğrencinin bilgi künyesinde KÜ bilgileri olması zorunludur.

(2) Yayın şartını sağlamayan öğrenci tezini teslim edemez.

(3) Tez teslimi sürecinde öğrenci, puan yeterliliğini sağladığını gösteren danışman onaylı belgeyi ve ilgili yayınların ilk sayfalarının fotokopilerini Enstitüye ibraz etmek zorundadır.