1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Orman Mühendisliği Anabilim Dalı İlk Doktora Mezununu Verdi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Gamze SAVACI, Prof. Dr. Temel SARIYILDIZ danışmanlığında yürütülen “Farklı Arazi Kullanım Türleri ve Ağaç Yaşının Bazı Toprak Özellikleri, Karbon ve Azot Depolamasına Etkileri” başlıklı tezini tamamlayarak Doktor Unvanını almıştır. Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından oluşturulan 5 kişilik sınav jürisi önünde Doktora Tezini sunan ve savunmasını yapan Dr. Gamze SAVACI, Fen Bilimleri Enstitüsü’nün 24.05.2017 tarihli kararı ile 18.05.2017 tarihinde Enstitümüz Orman Mühendisliği Doktora Programından mezun olmuştur. Dr. Savacı, Doktora çalışmasında, Kastamonu yöresinde doğal olarak yetişen Göknar ve Sarıçam türlerinin toprak özellikleri, toprak organik karbon ve toplam azot miktarı ve depolama kapasiteleri ile ölü örtü miktarı, kimyasal bileşimi ve ayrışma seyri üzerinde, ağaç yaşının ve arazi kullanımının etkisini araştırmıştır.

Kendisine bundan sonraki Akademik hayatında başarılar dileriz.