1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLK DOKTORA MEZUNUNU VERDİ

Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Ali Yiğit KUTLUCA, Prof. Dr. Abdullah AYDIN danışmanlığında yürütülen “FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYOBİLİMSEL ARGÜMANTASYON KALİTELERİ İLE BİLİMİN DOĞASI ANLAYIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ” başlıklı tezini tamamlayarak Doktor Unvanını almıştır. Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından oluşturulan 5 kişilik sınav jürisi önünde (Prof. Dr. Abdullah AYDIN-Danışman, Prof. Dr. Musa SARI-Gazi Üniversitesi, Doç. Dr. Pınar Seda ÇETİN-Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Doç. Dr. Hüseyin YOLCU-Kastamonu Üniversitesi ve Yrd. Doç. Dr. Esra KABATAŞ MEMİŞ-Kastamonu Üniversitesi) Doktora Tezini sunan ve savunmasını yapan Dr. Ali Yiğit KUTLUCA’nın Doktora çalışmasında, fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimin doğası anlayışları ile sosyobilimsel argümantasyon kaliteleri arasındaki olası çift yönlü ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bununla birlikte, doğrudan bilimin doğası ve sosyobilimsel argümantasyon sürecinin öğretmen adaylarının argümantasyon ve bilimin doğasına yönelik görüşlerinde ne tür farklılıklar meydana getirdiği de incelenmiştir.

Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.