1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması

 

Enstitümüzde 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde

a) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,

b) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

c) Disiplin cezası almamış olmak,

d) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı yükseköğretim

kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak,

e) Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak,

şartlarını taşıyan; kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen yüksek lisans veya doktora öğrencilerimiz 06.10.2017 saat 17.00 a kadar Enstitümüze müracaat edebilirler.