Prof.Dr. İzzet ŞENER Başkan    
Dr.Öğr.Üyesi Selçuk MEMİŞ Müdür Yardımcısı    
Doç, Dr. Osman ÇİÇEK Müdür Yardımcısı    
Prof, Dr. Mehmet Cengiz BALOĞLU Üye    
Doç, Dr. Gonca Ece ÖZCAN Üye    
Doç. Dr. Serkan ISLAK Üye