Prof. Dr. Hasbi YAPRAK   Başkan    
 Prof. Dr. MAHMUT ELP   Üye    
 Doç. Dr. Burak ARICAK   Üye    
 Doç. Dr. Mehmet Cengiz BALOĞLU   Üye    
 Dr. Öğr. Üyesi Selçuk MEMİŞ   Üye    
 Dr. Öğr. Üyesi Yücel ÇETİNCEVİZ   Üye