Prof. Dr. İzzet ŞENER Başkan  
Dr.Öğr.Üyesi Selçuk MEMİŞ Müdür Yardımcısı  
Dr.Öğr.Üyesi Osman ÇİÇEK Müdür Yardımcısı  
Prof. Dr. Naci TÜZEMEN Genetik ve Biyomühendislik ABD Başkan  
Prof. Dr. Şeref TURHAN Fizik ABD Başkanı  
Prof. Dr. Mahmut ELP Su Ürünleri Yetiştiriciliği ABD Başkanı  
Prof.Dr. Ömer KÜÇÜK İş Sağlığı ve Güvenliği ABD Başkanı  
Prof. Dr. Abdullah AYDIN Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi ABD Başkanı  
Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK Orman Mühendisliği ABD Başkanı  
Prof. Dr. Yaşar BOLAT Matematik ABD Başkanı  
Prof. Dr. Ahmet Tolga TAŞÇI Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ABD Başkanı  
Doç. Dr. Talip ÇETER Biyoloji ABD Başkanı  
Doç. Dr. Sevgi ÖZTÜRK Peyzaj Mimarlığı ABD Başkanı  
Dr. Öğr. Üyesi Alperen KAYMAKÇI Orman Endüstri Mühendisliği ABD Başkanı  
Prof.Dr. Erol AKKUZU Sürdürülebilir Tarım ve Tabii Bitki Kaynakları ABD Başkanı  
Dr. Öğr. Üyesi Halit MUĞLU Kimya ABD Başkanı  
Prof. Dr. Savaş CANBULAT Çevre Mühendisliği ABD Başkanı  
Prof. Dr. İzzet ŞENER Gıda Mühendisliği ABD Başkanı  
Dr. Öğr. Üyesi Nuray EMİN Mühendislik Yönetimi ABD Başkanı  
Prof. Dr. Özgür ÖZTÜRK Elektrik-Elektronik Mühendisliği ABD Başkanı  
Prof. Dr. Fatma KANDEMİRLİ Biyomedikal Mühendisliği ABD Başkanı