MİSYONUMUZ

Fen Bilimleri alanında ulusal ve uluslararası nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, araştırıcı, sorgulayıcı, rekabetçi, estetik değerlere sahip, etik değerleri benimseyen, mesleki açıdan yetkin, bilim insanları yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

Yürüttüğü eğitim-öğretim ile ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyasında söz sahibi olan, evrensel ve özgün eserler ortaya koyan, kurumsal kimliği güçlü, sürekli gelişen, nitelikli öğrenciler tarafından tercih edilen saygın bir kurum olmaktır.

İLKELERİMİZ

  • Atatürk ilkelerine bağlı olmak,
  • Düşünce ve ifade özgürlüğüne saygı göstermek,
  • Çevre ve insana saygılı olmak,
  • Bilimsel etik değerlere ve özgür araştırma koşullarına sahip olmak,
  • Kurum içinde dayanışmaya önem vermek,
  • Katılımcı, paylaşımcı ve yenilikçi olmak.