MİSYONUMUZ

Fen Bilimleri alanında ulusal ve uluslararası nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, araştırıcı, sorgulayıcı, rekabetçi, estetik değerlere sahip, etik değerleri benimseyen, mesleki açıdan yetkin, bilim insanları yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

Yürüttüğü eğitim-öğretim ile ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyasında söz sahibi olan, evrensel ve özgün eserler ortaya koyan, kurumsal kimliği güçlü, sürekli gelişen, nitelikli öğrenciler tarafından tercih edilen saygın bir kurum olmaktır.

İLKELERİMİZ

  • Atatürk ilkelerine bağlı olmak,
  • Düşünce ve ifade özgürlüğüne saygı göstermek,
  • Çevre ve insana saygılı olmak,
  • Bilimsel etik değerlere ve özgür araştırma koşullarına sahip olmak,
  • Kurum içinde dayanışmaya önem vermek,
  • Katılımcı, paylaşımcı ve yenilikçi olmak.

KALİTE POLİTİKASI

Fen Bilimleri Enstitümüzün strateji ve bunlara ilişkin hedefleri, Kastamonu Üniversitesi Stratejik Planı ile ilişkilendirilen, belirlenen stratejik hedef ve amaçlar doğrultusunda ilgili kurul ve komisyonlarda alınan kararlara uygun yürütülen faaliyetler sayesinde vizyon ve hedeflere ulaşmayı hedeflemektedir. Stratejik Planda belirtilen hedeflerin gerçekleşme durumları yıllık hazırlanan Akademik Faaliyet Raporlarında ve Kurul Değerlendirme Raporlarında değerlendirilmektedir. Bu bağlamda belirlenen stratejik alanlar; akademik-idari kadromuzun nicel ve nitel olarak güçlendirilmesi ve fiziki mekân ve alt yapıların geliştirilmesi olarak belirlenmektedir. Enstitümüzün kendi bünyesinde yapılan planlamalarında eğitim-öğretim ve araştırmada beklenen evrensel niteliklere sahip, Kastamonu ilinin ihtiyaçları doğrultusunda, sahip olduğu potansiyel ve kapasiteye göre farklılaşma çalışmaları gayretle yürütülmekte, Kastamonu ilinin coğrafi konumu göz önünde bulundurularak paydaşlarıyla, bölgesel kalkınma ajansıyla ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla birlikte çalışmalar yapılarak, bölgenin sosyo-ekonomik ilerlemesine katkı sağlayacak yaklaşım benimsenmesi gayesindedir.