1. Menüye atla
 2. İçeriği geç
 3. Alt bilgiyi geç

İş Akış Şemaları

 • Kastamonu Üniversitesi İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı
 • Rektörlük Oluru
 • Ders Dağılımı ve Haftalık Ders Programı
 • Sınav Süreci İş Akış Şeması
 • Tezli Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci danışmanlık Hizmetleri İş Akış Şeması
 • Konferans Panel vb. Organizasyon İş Akış Şeması
 • Akademik Personel İzin kullanımı İş Akış Şeması
 • Sıhhi İzin Kullanımı İş Akış Şeması
 • Yurt Dışı İzin Kullanma iş Akış Şeması
 • Fatura Ödemeleri İş Akış Şeması
 • Doğrudan Temin İş Akış şeması
 • Eğitim Öğretim Araç Gereçleri Temini İş Akış Şeması
 • Taşınır Mal Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması
 • Taşınır Mal Giriş İşlemleri İş Akış Şeması
 • Yurt İçi Yurt Dışı Geçici Görev Yolluğu İş Akış Şeması
 • Sürekli Görev Yolluğu İş Akış Şeması
 • Emekli Sürekli Görevli Yolluğu İş Akış Şeması