1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Hakkımızda

Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı kararla ve Yükseköğretim Kanunu’nun 19. maddesi gereğince kurulmuştur. Kastamonu Üniversitesi “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” 04.03.2008 tarih ve 26806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 2008-2009 Öğretim Yılı Güz Dönemi itibariyle yüksek lisans eğitimine başlanmıştır. Enstitü bünyesinde, Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Orman Fakültesinin ilgili Anabilim Dallarına ait lisansüstü eğitimi veren programları bulunmaktadır.

Enstitüde yürütme görevini yapan Enstitü Yönetim Kurulu, Enstitü Müdürü, müdür yardımcıları ve enstitü kurulunca seçilmiş olan üç öğretim üyesi olmak üzere altı üyeden oluşmaktadır. Enstitü müdürünün başkanlığını yaptığı Enstitü Kurulu ise enstitü müdür yardımcıları ile anabilim dalları başkanlarından oluşmakta ve üst akademik organ olarak Yüksek Öğretim Kanunu ile fakülte kurullarına verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirmektedir.

Enstitümüzde 10 profesör, 12 doçent, 39 yardımcı doçent olmak üzere 61 öğretim üyesi ile eğitim vermektedir.

MİSYONUMUZ

Fen Bilimleri alanında ulusal ve uluslararası nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, araştırıcı, sorgulayıcı, rekabetçi, estetik değerlere sahip, etik değerleri benimseyen, mesleki açıdan yetkin, bilim insanları yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

Yürüttüğü eğitim-öğretim ile ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyasında söz sahibi olan, evrensel ve özgün eserler ortaya koyan, kurumsal kimliği güçlü, sürekli gelişen, nitelikli öğrenciler tarafından tercih edilen saygın bir kurum olmaktır.

İLKELERİMİZ

  • Atatürk ilkelerine bağlı olmak,
  • Düşünce ve ifade özgürlüğüne saygı göstermek,
  • Çevre ve insana saygılı olmak,
  • Bilimsel etik değerlere ve özgür araştırma koşullarına sahip olmak,
  • Kurum içinde dayanışmaya önem vermek,
  • Katılımcı, paylaşımcı ve yenilikçi olmak.