GENEL FORMLAR

DİLEKÇELER 

   

Form G1: Application Form for Foreign Nationals-Yabancı Uyruklu Başvuru Formu
Form G2: Savunma Öncesi Benzerlik/İntihal Taahütnamesi
Form G3: Danışman Tercih Formu
Form G4: Enstitümüzden Ders Alma Formu  -  Başka Üniversiteden Ders Alma Formu
Form G5: Ders Devam Çizelgesi  
Form G6: Uzmanlık Alan Dersi Değerlendirme Formu
Form G7: Yatay Geçiş Başvuru Formu
Form G8: Ders Açma Formu  

DL1   : Askerlik Sevk Tehiri İptal İstek Dilekçesi
DL2   : Ders ve Kredi Saydırma Dilekçesi
DL3   : Ders Saydırma Dilekçesi
DL4   : Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Dilekçesi
DL5   : Geçici Mezuniyet Belgesi İstek Dilekçesi
DL6 : Geçici Mezuniyet Belgesi İstek Dilekçesi (Vekili)
DL7   : Genel Dilekçe
DL8   : Kayıt Dondurma İstek Dilekçesi
DL9   : Kayıt Sildirme İstek Dilekçesi

DL10 : Kayıt Sildirme Diekçesi (Vekili)

DL11   : Not Döküm Belgesi İstek Dilekçesi

DL12 : Öğrenci Belgesi İstek Dilekçesi
DL13 : Öğrencilik Kaydının Açılması İstek Dilekçesi
DL14 : Tez Danışmanı Değiştirme İstek Dilekçesi
DL15 : Tez Çalışması İzin İstek Dilekçesi
DL16 : Seçilen Derslerden Ders Bırakma İstek Dilekçesi   
DL17 : Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu İstek Dilekçesi

DL 18: Yabancı Uyruklu Öğrenciler Niyet Mektubu

DL 19: Öz Geçmiş Örneği

DL 20: Ek süre talep formu

YÜKSEK LİSANS FORMLARI

Form Y1   : Seminer Değerlendirme Formu
Form Y2   : Tez Konusu Önerme Formu
Form Y3   : Tez Konusu Değişikliği Formu
Form Y4 : Jüri Kurulması İstek Formu
Form Y5 : Savunma Öncesi - Tez İnceleme Formu
Form Y6   : Tez Davetiyesi
Form Y7   : Tez Değerlendirme Formu
Form Y8   : Tez Sınav Tutanağı 
Form Y9 : Savunma Sonrası - Tez İnceleme Formu
Form Y10 : Düzeltme Sonrası Savunma Sınavı Talep Formu 
Form Y11 : Tez Teslim Formu

Form Y12: Kütüphane Tez Teslim Formu

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS FORMLARI

Form T1: Proje Değerlendirme Tutanağı

DOKTORA FORMLARI

Form D1   : Seminer Değerlendirme Formu
Form D2 : Yeterlik Sınavı Jüri Atama Formu
Form D3   : Yeterlik Sınav Tutanağı
Form D4   : Tez Konusu Önerme Formu
Form D5   : Tez Konusu Değişikliği Formu
Form D6 : Tez İzleme Komitesi Öneri Formu
Form D7   : Tez İzleme Komitesi Değişiklik Formu
Form D8   : Tez İzleme Komitesi Toplantı Tarihi Bildirim Formu
Form D9   : Tez İzleme Komitesi Değerlendirme Formu
Form D10 : Tez Önerisi Savunması Duyurusu
Form D11 : Doktora Tez Önerisi Savunma Tarihi Bildirim Formu
Form D12 : Tez Önerisi Değerlendirme Formu 
Form D13 : Jüri Kurulması İstek Formu
Form D14 : Savunma Öncesi - Tez Ön İnceleme Formu
Form D15 : Tez Davetiyesi
Form D16 : Tez Değerlendirme Formu
Form D17 : Tez Sınav Tutanağı
Form D18 : Savunma Sonrası - Tez Ön İnceleme Formu
Form D19 : Tez Teslim Formu
Form D20 : Doktora Yayın Formu  

Form D21 : Kütüphane Tez Telim Formu

Form D22: Düzeltme Sonrası Savunma Sınavı Talep Formu