Enstitümüzde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde (15 Mart - 30 Mayıs 2022 tarihleri arasında);

a) Normal eğitim-öğretim süresi içinde öğrenim görüyor olmak,

b) Kayıt donduran öğrenci veya yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

c) Disiplin cezası almamış olmak,

d) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere çalıştırılacağı yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak,

e) Yetim maşı ve nafaka dışında asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak,

şartlarını taşıyan kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrenciler 08.03.2022 tarihine kadar Enstitümüze başvurmaları gerekmektedir.

      Başvuru sonucunda ilan edilecek asıl listede yer alan öğrencilerin kendi adına Vakıf Bankası Hesap (IBAN) numarası, bir adet fotoğraf, kimlik fotokopisi ve yeni tarihli öğrenci belgesi (Öğrencinin disiplin cezası almadığına dair kaşe vurulacaktır) ile birlikte sözleşme imzalamak üzere 14.03.2022 tarihinde Üniversitemiz Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.