"Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim Usul ve Esasları Madde 11 kapsamında herhangi bir enstitüde kayıtlı öğrenciler, enstitümüz bünyesindeki aynı düzeydeki diploma programlarından özel öğrenci olarak açılmış olan derslere kayıt olabilirler." hükmü gereğince;

Özel öğrenci statüsünde 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılında ders almak isteyen öğrenciler aşağıdaki evraklarla birlikte ile  14 Şubat- 18 Şubat 2022 tarihleri arasında Enstitümüze müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvuru işleme alınmayacaktır.

  • Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundaki yetkili kurulların “olur” kararı,
  • Disiplin durumunu gösterir belge,
  • Başarı durum belgesini (transkript),
  • Başvuru dilekçesi (Form-G4: Enstitümüzden Ders Alma Formu )

Not: Diğer Yüksek Öğretim Kurumlarından ders almak isteyen öğrencilerin ilgili kurumun müracaat tarihleri dikkate alınarak Form-G4:  Başka Üniversiteden Ders Alma Formu ile enstitümüze başvurmaları gerekmektedir. 

 

-------------------------------------------------------------

Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. "Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim Usul ve Esasları Madde 11 kapsamında herhangi bir enstitüde kayıtlı öğrenciler, enstitümüz bünyesindeki aynı düzeydeki diploma programlarından özel öğrenci olarak açılmış olan derslere kayıt olabilirler."

fbe.kastamonu.edu.tr