Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği madde 35-(8) (Ek:RG-10/6/2020-31151) “Yükseköğretim Kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki Lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu süreler azami süreden sayılmaz.” Hükmü gereğince;

2021-2022 Eğitim-öğretim yılı güz dönemi için bir dönem ek süre verilmesini talep eden tez aşamasındaki öğrencilerimizin 8 Ekim 2021 tarihine kadar ana bilim dalı başkanlıklarına aşağıda verilen dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonraki ek süre talepleri dikkate alınmayacaktır.

EK SÜRE TALEP BAŞVURU DİLEKÇESİ