COVID-19 Küresel Salgın Sebebiyle Ek Süre Talebi

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği madde 35-(8) (Ek:RG-10/6/2020-31151) “Yükseköğretim Kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki Lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu süreler azami süreden sayılmaz.” Hükmü gereğince;

2020-2021 Eğitim-öğretim yılı bahar dönemi için Covid-19 sebebiyle bir dönem ek süre verilmesini talep eden tez aşamasındaki öğrencilerimizin 26 ŞUBAT 2021 tarihine kadar ana bilim dalı başkanlıklarına dilekçeyle müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonraki ek süre talepleri dikkate alınmayacaktır.