2019-2020 Bahar Yarıyılında kısmi zamanlı öğrenci olarak Enstitümüzde çalışmak için 25/02/2020 tarihi mesai bitimine kadar aşağıdaki şartları taşıyan öğrencilerimiz şahsen Enstitümüze başvuracaklardır.

2019–2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde;

a) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,

b) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

c) Disiplin cezası almamış olmak,

d) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı yükseköğretimkurumunun kayıtlı öğrencisi olmak,

e) Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak.