2020-2021 Akademik Yılı Mevlana Değişim Programı başvuruları ile ilgili ilan https://kastamonu.edu.tr/index.php/tr/koordinatorlukler/mevlana-degisim-programi/tum-duyurular/107-article-category-main-menu-mevlana-exchange-prog-cship-en/3236-2019-2020-akademik-yili-mevlanadegisim-programi-muracaatlari adresinde yayınlanmıştır. Başvurular Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü tarafından 17-28 Şubat 2020 tarihleri arasında alınacaktır.