2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde Enstitümüz bünyesinde kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrencilerimiz Enstitümüze şahsen 11/10/2019 tarihine kadar başvuru yapacaklardır.

Başvuru şartları :

a) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,
b) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,
c) Disiplin cezası almamış olmak,
d) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı yükseköğretim
kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak,
e) Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak.

 

Başvuru Formu için tıklayınız.