1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Formlar

GENEL FORMLAR

DİLEKÇELER 

Form G1: Application Form for Foreign Nationals-Yabancı Uyruklu Başvuru Formu
Form G2: Savunma Öncesi Benzerlik/İntihal Taahütnamesi
Form G3: Danışmanlık Sayısı Arttırım Formu
Form G4: Ders Alma Formu
Form G5: Ders Devam Çizelgesi  
Form G6: Uzmanlık Alan Dersi Değerlendirme Formu 
Form G7: Yatay Geçiş Başvuru Formu
Form G8: Ders Açma Formu 

DL1   : Askerlik Sevk Tehiri İptal İstek Dilekçesi
DL2   : Ders Saydırma Dilekçesi
DL3   : Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Dilekçesi
DL4   : Geçici Mezuniyet Belgesi İstek Dilekçesi
DL5   : Geçici Mezuniyet Belgesi İstek Dilekçesi (Vekilli)
DL6   : Genel Dilekçe
DL7   : Kayıt Dondurma İstek Dilekçesi
DL8   : Kayıt Sildirme İstek Dilekçesi
DL9   : Not Döküm Belgesi İstek Dilekçesi
DL10 : Öğrenci Belgesi İstek Dilekçesi
DL11 : Öğrencilik Kaydının Açılması İstek Dilekçesi
DL12 : Öğrencilik Kaydının Dondurulması İstek Dilekçesi  
DL13 : Tez Danışmanı Değiştirme İstek Dilekçesi
DL14 : Tez Çalışması İzin İstek Dilekçesi
DL15 : Seçilen Derslerden Ders Bırakma İstek Dilekçesi    
DL16 : Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu İstek Dilekçesi

YÜKSEK LİSANS FORMLARI

Form Y1   : Seminer Değerlendirme Formu
Form Y2   : Tez Konusu Önerme Formu
Form Y3   : Tez Konusu Değişikliği Formu
Form Y4   : Jüri Kurulması İstek Formu
Form Y5   : Tez Ön İnceleme Formu-Savunma Öncesi
Form Y6   : Tez Davetiyesi
Form Y7   : Tez Değerlendirme Formu
Form Y8   : Tez Sınav Tutanağı 
Form Y9   : Tez Ön İnceleme Formu-Savunma Sonrası
Form Y10 : Düzeltilmiş Tezin Enstitüye Teslim Formu 
Form Y11 : Tez Teslim Formu
Form Y12 : İlişik Kesme Belgesi

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS FORMLARI

Form T1: Proje Jürisi Kurulması İstek Formu
Form T2: Proje Sınavı Tutanağı

DOKTORA FORMLARI

Form D1   : Seminer Değerlendirme Formu
Form D2   : Yeterlik Sınavı Jüri Atama Formu
Form D3   : Yeterlik Sınav Tutanağı
Form D4   : Tez Konusu Önerme Formu
Form D5   : Tez Konusu Değişikliği Formu
Form D6   : Tez İzleme Komitesi Öneri Formu
Form D7   : Tez İzleme Komitesi Değişiklik Formu
Form D8   : Tez İzleme Komitesi Toplantı Tarihi Bildirim Formu
Form D9   : Tez İzleme Komitesi Değerlendirme Formu
Form D10 : Tez Önerisi Savunması Duyurusu
Form D11 : Doktora Tez Önerisi Savunma Tarihi Bildirim Formu
Form D12 : Tez Önerisi Değerlendirme Formu 
Form D13 : Jüri Kurulması İstek Formu
Form D14 : Tez Ön İnceleme Formu-Savunma Öncesi
Form D15 : Tez Davetiyesi
Form D16 : Tez Değerlendirme Formu
Form D17 : Tez Sınav Tutanağı
Form D18 : Tez Ön İnceleme Formu-Savunma Sonrası
Form D19 : Tez Teslim Formu
Form D20 : İlişik Kesme Belgesi
Form D21 : Doktora Yayın Şartı Puanlama Formu