1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Formlar

 
 

GENEL FORMLAR

DİLEKÇELER 

Form G1: Application Form for Foreign Nationals-Yabancı Uyruklu Başvuru Formu

Form G2: Savunma Öncesi Benzerlik/İntihal Taahütnamesi

Form G3: Danışmanlık Sayısı Arttırım Formu

Form G4: Ders Alma Formu

Form G5: Ders Devam Çizelgesi  

Form G6: Uzmanlık Alan Dersi Değerlendirme Formu             

Form G7: Yatay Geçiş Başvuru Formu

Form G8: Ders Açma Formu 

DL1   : Askerlik Sevk Tehiri İptal İstek Dilekçesi

DL2   : Ders Saydırma Dilekçesi

DL3   : Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Dilekçesi

DL4   : Geçici Mezuniyet Belgesi İstek Dilekçesi

DL5   : Geçici Mezuniyet Belgesi İstek Dilekçesi (Vekilli)

DL6   : Genel Dilekçe

DL7   : Kayıt Dondurma İstek Dilekçesi

DL8   : Kayıt Sildirme İstek Dilekçesi

DL9   : Not Döküm Belgesi İstek Dilekçesi

DL10 : Öğrenci Belgesi İstek Dilekçesi

DL11 : Öğrencilik Kaydının Açılması İstek Dilekçesi

DL12 : Öğrencilik Kaydının Dondurulması İstek Dilekçesi  

DL13 : Tez Danışmanı Değiştirme İstek Dilekçesi

DL14 : Tez Çalışması İzin İstek Dilekçesi

DL15 : Seçilen Derslerden Ders Bırakma İstek Dilekçesi    

DL16 : Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu İstek Dilekçesi

YÜKSEK LİSANS FORMLARI

Form Y1   : Seminer Değerlendirme Formu

Form Y2   : Tez Konusu Önerme Formu

Form Y3   : Tez Konusu Değişikliği Formu

Form Y4   : Jüri Kurulması İstek Formu

Form Y5   : Tez Ön İnceleme Formu-Savunma Öncesi

Form Y6   : Tez Davetiyesi

Form Y7   : Tez Değerlendirme Formu

Form Y8   : Tez Sınav Tutanağı 

Form Y9   : Tez Ön İnceleme Formu-Savunma Sonrası

Form Y10 : Düzeltilmiş Tezin Enstitüye Teslim Formu 

Form Y11 : Tez Teslim Formu

Form Y12 : İlişik Kesme Belgesi

DOKTORA FORMLARI

Form D1   : Seminer Değerlendirme Formu

Form D2   : Yeterlik Sınavı Jüri Atama Formu

Form D3   : Yeterlik Sınav Tutanağı

Form D4   : Tez Konusu Önerme Formu

Form D5   : Tez Konusu Değişikliği Formu

Form D6   : Tez İzleme Komitesi Öneri Formu

Form D7   : Tez İzleme Komitesi Değişiklik Formu

Form D8   : Tez İzleme Komitesi Toplantı Tarihi Bildirim Formu

Form D9   : Tez İzleme Komitesi Değerlendirme Formu

Form D10 : Tez Önerisi Savunması Duyurusu

Form D11 : Tez Önerisi Değerlendirme Formu 

Form D12 : Doktora Tez Önerisi Savunma Tarihi Bildirim Formu

Form D13 : Jüri Kurulması İstek Formu

Form D14 : Tez Ön İnceleme Formu-Savunma Öncesi

Form D15 : Tez Davetiyesi

Form D16 : Tez Değerlendirme Formu

Form D17 : Tez Sınav Tutanağı

Form D18 : Tez Ön İnceleme Formu-Savunma Sonrası

Form D19 : Tez Teslim Formu

Form D20 : İlişik Kesme Belgesi

Form D21 : Doktora Yayın Şartı Puanlama Formu